Organi in predstavniki zveze

Aleš Kocjančič

v.d. predsednika Zveze ZŠAM Slovenije

Dejan Vidic

Generalni sekretar Zveze ZŠAM Slovenije,
vodja Strokovne službe Zveze ZŠAM Slovenije,
glavni in odgovorni urednik glasila Prometni vestnik.

Vodstvo Zveze

Aleš Kocjančič, v.d. predsednika Zveze ZŠAM Slovenije

mag. Roman Krajnc, podpredsednik Zveze ZŠAM Slovenije

Dejan Vidic, generalni sekretar Zveze ZŠAM Slovenije

Upravni odbor

Branko Praznik

Marjan Hočevar

Roman Krajnc

Edvard Novak

Daniel Kuštrin

Tone Tomšič

Miklavž Bole

Matej Böhm

Andrej Jevšenak

Igor Ilovar

Aleš Kocjančič

Nadzorni odbor

Miro Pukl

Jože Smrdel

Frančišek Gril

Andolšek Stanislav

Srečko Zadnik

Častno  razsodišče
Maja Bezlaj

Boris Žagar

Boris Furlan

Matija Blatnik

Zvone Milkovič

Poveljstvo uniformiranih članov
 

Rajko Bivic, poveljnik

Bojan Predovnik

Alojz Drašler

Alojz Grablovec

Alojz Markovič

Franc Movrin

Karol Jurevčič

Edvard Novak

Uredniški odbor Prometni Vestnik
 

Stanislav Andolšek, predsednik

Vidic Dejan, generalni sekretar

Dušan Mikec

Ivo Grabner

Franc Jurman

Komisija za vzgojo, izobraževanje in preventivo v cestnem prometu
 

Igor Ilovar, predsednik

Franjo Čretnik

Jože Smrdel

Bojan Krajnc

Roman Kuzma

Komisija za delovne in življenjske pogoje
 

Izidor Parte, predsednik

Zdravko Bobnarič

Anton Zupan

Alojz Kavčnik

Avgust Žerko

Komisija za šport, rekreacijo in delovna tekmovanja
 

Rodeš Mladen, predsednik

Tomaž Kermavner

Jože Bučar

Igor Skol

Bojan Sovre

Komisija za priznanja in odlikovanja
 

Franc Bivic, predsednik

Albin Kavšček

Viljem Logar

Komisija za mednarodno sodelovanje
  Marjan Buhanec

Franc Lužar

Stane Muhič

Janko Pirkovič

Organizacijski odbor za prireditve
  Rajko Bivic

Branko Vasa

Brane Zorec

Tomaž Kermavner

Janko Pirkovič

Maks Oserban

Karol Jurjevčič

Mirko Zelenko

Bojan Predovnik

Matija Blatnik

Statutarna komisija
  Franc Jurman

Alojz Selič

Branko Vasa